Menu
emblem

Workforce

Workforce
Name Designation Phone Email
Dr. Sanjay Kumar Jain
(Co-ordinator)
Sc-G 01332- 249209 sjain[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri B. Chakraborty
(Head)
Sc-G 0612 - 2452219 chakraborty[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri Pankaj Mani Sc-F 0612 - 2452219 pmani[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri N G Pandey Sc-E 0612 - 2452219 ngpandey[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri Atam Prakash SRA 9430246133 atmprakashnih[at]gmail[dot]com
Shri P. Rajak PA 9386018123 pr2628[at]gmail[dot]com
Shri Vijay Kumar Driver Gr.1 8544101831 vijayknihp[at]gmail[dot]com