Menu
emblem

Workforce

Name Designation Phone Email
Dr. Sudhir Kumar
(Co-ordinator)
Sc-G 01332-249212 skumar[dot]nihr[at]gov[dot]in
Shri B Venkatesh
(Head)
Sc-G 0831 - 2447714 venkatesh[dot]nihr[at]gov[dot]in
Dr. Mathewkutty Jose Sc-E 0831 - 2447714 jose[dot]nihr[at]gov[dot]in
Dr. Chandra Mohan T Sc-D 0831 - 2447714 cmohan[dot]nihr[at]gov[dot]in
Dr. N. Varadarajan PRA +91-9845987962 nvarad[at]yahoo[dot]com
Sh. S. Chandra Kumar S. SRA +91-9448635563 chandrakur[at]yahoo[dot]com
Sh. G. Babu Draftsman Grade-I +91-9449047001 gbabu[dot]cbe[at]gmail[dot]com
Sh. S.R. Majalatti UDC +91-9448160899 majalatti[at]yahoo[dot]com
Sh. R.V. Kavalekar MTS