Menu
emblem

Contact us


Headquaters

Telephone Directory

Director
National Institute of Hydrology
Roorkee - 247667 (Uttarakhand), India.
Phone : +91-1332-272106, 249201
Fax : +91-1332-272123
Email : dir[dot]nihr[at]gov[dot]in

Senior Administrative officer
National Institute of Hydrology
Roorkee - 247667 (Uttarakhand), India.
Phone : +91-1332-249218
Fax : +91-1332-249218
Email : sao[dot]nihr[at]gov[dot]in

NIH Telephone Directory

Regional Centres

Regional Centres

Hard Rock Regional Center

National Institute of Hydrology
Main Road, Irrigation Colony
Visvesvaraya Nagar
Belagavi – 590019 (Karnataka), India
Ph: 0831-2447714, Fax: 0831-2447269
Email: hrrcnih[at]gmail[dot]com
venkatesh[dot]nihr[at]gov[dot]in

rc_map

North Eastern Regional Centre

National Institute of Hydrology
Mathuranagar, G.S. Road, S. Sahid Path
Dispur– 781006 (Guwahati), India
Ph: 0361-2228150,Fax: 0361-2223383
Email: vijayakumar[dot]nihr[at]gov[dot]in

Centre for Flood Managements Studies (Ganga Basin)

National Institute of Hydrology
Walmi Complex, Khagaul, PO Phulwari Sharif
Patna– 801505 (Bihar), India
Ph: 0612-2452219, Fax: 0612-2452227
Email: nihp[at]satyam[dot]net[dot]in

Central India Hydrology Regional Centre

National Institute of Hydrology
Walmi Complex, Near Kaliasot Dam
Post Ravi Shankar Nagar
Bhopal– 462016 (Madhya Pradesh), India
Ph: 07582-237347, 237943, Fax: 07582-237943
Email: nihrcs[at]gwri[dot]net[dot]in
trn[dot]nihr[at]gov[dot]in

Deltaic Regional Centre

National Institute of Hydrology
Siddhartha Nagar, Vakalpudi Road
Kakinada– 533003 (Andra Pradesh), India
Ph: 0884-2372254, Fax: 0884-2350054
Email: drcnih[dot]nihr[at]gov[dot]in

Western Himlayan Regional Centre

National Institute of Hydrology
Irrigation & Flood Control Complex
Opp. Military Hospital, Satwari
Jammu Cantt.– 180003 (Jammu & Kashmir), India
Ph: 0191-2432619, 01332-249262,
Fax: 0191-2450117
Email: whrcnih[at]nde[dot]vsnl[dot]net[dot]in

North Western Regional Centre

National Institute of Hydrology
Sector-G, Shastri Nagar
Jodhpur – 342003 (Rajasthan), India
Ph: 0291-13500941
Email: anupma[dot]nihr[at]gov[dot]in

Web Information Manager

Dr. Pradeep Kumar, Scientist-E
National Institute of Hydrology
Roorkee-247667 (Uttarakhand), India
Ph: 01332-249337
Email: pradeep[dot]nihr[at]gov[dot]in